tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE...

Odpusty dla zmarłych

 

 Od uroczystości Wszystkich Świętych aż do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny dla zmarłych.

Wyjątkowa okazja

W komunikatach duszpasterskich podczas Mszy św. w uroczystość Wszystkich Świętych podawana jest m.in. informacja: „Od dziś godz. 12 do jutra godz. 24 we wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, którzy prawnie z nich korzystają, mogą uzyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w jednym z ww. terminów, tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli pobożnie nawiedzą ww. dom Boży i równocześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego i równocześnie zmówienie choćby myślnej modlitwy w intencji zmarłych”.

Czytaj więcej...

30 NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.10. 2014 R.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

1. Dziękujmy Bogu za kościół - świątynię, która gromadzi nas na Eucharystię i wskazuje przez kapłanów drogę do nieba. Dziękujemy wszystkim, którzy dbają o nasz kościół, składają ofiary i angażują się w życie duszpasterskie.

2. W sobotę uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w kościele 9.00 i 18.00.

3. Od 1 do 8 listopada można każdego dnia zyskać odpust zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego przy zwykłych warunkach, tj. odwiedzenie kościoła lub cmentarza, modlitwa za zmarłych, stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Kościoła i Ojca św. Nasz Parafialny różaniec za zmarłych w oktawie o godz. 16.00 na Cmentarzu przy ul. Wojska Polskiego.

4. W niedzielę Dzień Zaduszny. Wszystkie Msze św. za zamarłych polecane w Wypominkach. Czas szczególnej pamięci o zmarłych. Tego dnia będą Msze św. wg. porządku niedzielnego. Będziemy gościli Alumna WSD Drohiczyn i zbiórka na Seminarium.

5. Bardzo gorąco zachęcamy: Pomóżmy zmarłym naszą modlitwą, Mszą św., wypominkami i zyskiwanymi odpustami. Wypominki przyjmujemy w zakrystii.  Wypominki roczne

6. Caritas rozprowadza znicze w ramach akcji miłosierdzia w cenie 5 zł, by z dochodu za ich sprzedaż pomóc potrzebującym

7. Zapisy do Wspólnoty RODZICE MODLĄ SIĘ ZA SWOJE DZIECI. Podajemy tylko nazwisko i telefon.

8. Dziękujemy kolejnym Rodzinom za ofiary złożone na prowadzone prace. Ostatnio 3 rodziny na konto i 2 Rodziny bezpośrednio. Bóg zapłać.

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. zapraszamy dzieci na II BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. Prosimy o ciasto. Ale też nasi mali święci lubią i słodycze.


W ostatnią niedzielę przeprowadziliśmy badania praktyk religijnych: na wszystkich Mszach św. było razem w kościele 409 osób. W tym kobiet 233, mężczyzn 176. Więcej o przeszło 20  niż w ub. roku. U Komunii było 180 osób, w tym 123 kobiety i 57 mężczyzn.

Ludziom na ratunek, Bogu na chwałę - poświęcenie nowego samochodu OSP Orla.

http://podlasie24.pl/bielsk-podl./region/poswiecenie-nowego-samochodu-osp-orla-148db.html

W dniu 19.10.2014 w Orli odbyła się uroczystość poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego dla miejscowej jednostki OSP. Strażackie święto rozpoczęło się Mszą świętą w intencji strażaków odprawioną przez ks. Proboszcza Zbigniewa Karolaka. Jednocześnie odbywała się liturgia w orlańskiej cerkwi. Po nabożeństwach wszyscy spotkali się na rynku, gdzie wystawiono nowy nabytek – średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 13.290 przeznaczony dla strażaków ochotników z Orli. Od 1995 roku jednostka włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i uczestniczy w akcjach ratowniczych na terenie gminy,  powiatu bielskiego i poza nim.

Po powitaniu Gości i licznie przybyłych mieszkańców, Aktu poświęcenia samochodu dokonali Proboszcz Parafii p.w. Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim – ks. prałat Zbigniew Karolak i Proboszcz Parafii Prawosławnej p.w. św. Michała Archanioła w Orli ks. mitrat Aleksander Tokarewski. Wstęgę przecięli przedstawiciele administracji gminnej, powiatowej oraz reprezentanci OSP i PSP. Oficjalnej części uroczystości dopełniły przemówienia zaproszonych gości.

Wspólnota Katolicka na terenie gminy Orla jest niewielka, liczy zaledwie kilkadziesiąt osób, większość stanowią wyznawcy Prawosławia, Jednak, jak podkreślił Mitrat Ks. Tokarewski na niedawnej Uroczystości Poświęcenia Krzyża na nowo zbudowanej wieży Kaplicy /13.X.br/„współżycie braci obu wyznań jest bardzo zgodne i życzy, aby takie współistnienie wszędzie miało miejsce”.  

 

Koresp. Dariusz Horodecki.

 

100 lat

13 października, w kaplicy w Orli została odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji 100 - lecia urodzin p. Aleksandry. W darze do świątyni, Jubilatka ofiarowała obraz ŚW. JANA PAWŁA II, PATRONA KAPLICY W ORLI. 

Jan Paweł II - świętymi bądźcie

 

 

 

 

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ

Zbliża się 30. rocznica uprowadzenia i zabójstwa błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki.

Kaplica w Orli - poświęcenie Krzyża

W ramach obchodu święta Podwyższenia Krzyża Świętego na kaplicy w Orli został uroczyście poświęcony i zamontowany krzyż, górujący nad tą miejscowością.

Obecnie jest ona zamieszkała w większości przez wyznawców prawosławia, zaś administracyjnie należy do parafii Najświętszej Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz aktu poświęcenie krzyża dokonał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.

Obecny proboszcz tej parafii ks. prał. Zbigniew Karolak, dokończył przebudowy dachu świątyni, dobudowując wieżę, której zwieńczeniem było postawienie na niej stalowego krzyża z wizerunkiem Chrystusa.

 ks. Artur Płachno  http://www.drohiczynska.pl/?action=news&id=2085

GALERIA

 

Dożynki - zdjęcia

GALERIA

Kaplica w Orli - wznoszenie wieży

 

Dnia 30 lipca na dach kaplicy została wzniesiona, dźwigiem - kopuła wieży.

Więcej artykułów…

  1. III miejsce Drużyny z Opatrzności