tillage_pol1.jpgtillage_pol2.jpg

PRZEDSZKOLE NA HOŁOWIESKU

SZCZĘŚĆ  BOŻE wszystkim odwiedzającym stronę Parafii Opatrzności Bożej w Bielsku Podlaskim. Niech Pan Wam błogosławi, niech Pan rozpromieni oblicze Swe nad Tobą.

ks. Proboszcz.

Bp Tadeusz Pikus - biskupem drohiczyńskim

Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej bp Tadeusz Pikus został 29 marca mianowany biskupem diecezjalnym w Drohiczynie. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bp. Antoniego Dydycza OFMCap. 

Rzeczywiście widzę, że w takich wydarzeniach coś się dokonuje między niebem a ziemią. Otóż chcę powiedzieć, że Chrystus, który mówił do Apostołów „nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, żebyście szli i owoc przynosili”, posyła swoich uczniów w sposób powszechny. Dzisiaj wobec mnie uszczegóławia to posłanie papież Franciszek, posyłając mnie do diecezji drohiczyńskiej, abym tam poszedł posłany przez Chrystusa jako jego uczeń, by wspólnie, razem z kapłanami, przynosić owoc” - mówił tuż po ogłoszeniu nominacji bp Pikus.

Bp Pikus przyznał, że nie zna jeszcze problemów swojej nowej diecezji, ale jak dodał, są one pewnie podobne jak w innych diecezjach. „Rozwiązywanie problemów jest jednak rzeczą wtórną, pierwotną jest ewangelizacja – budzenie wiary, nadziei, miłości, niesienie ulgi ludziom” - mówił.

Zapewnił także, że nie zmieni swojego biskupiego motta, które brzmi „Pan prawdziwie zmartwychwstał”. „Według mojego rozeznania jest to motto, które stanowi serce Ewangelii, mówi, że śmierć jest pokonana, Chrystus zmartwychwstał. To dla ludzi podstawowa, ogromnie ważna nowina, która niesie nadzieję, daje sens i cel życiu ludzkiemu” - przypomniał.

Bp Tadeusz Pikus na stanowisku ordynariusza zastąpi bp. Antoniego Pacyfika Dydycza. Ingres do katedry drohiczyńskiej odbędzie się w niedzielę, 25 maja o godz. 15.

Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu, z ojca Bronisława i matki Stanisławy Gudel. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r., po ukończeniu Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Tytuł magistra uzyskał w 1981 r. na podstawie pracy pt. "De locis sanctis" Piotra Diakona jako źródło rekonstrukcji "Itinerarium Egerii" (patrologia) i zdaniu egzaminu magisterskiego w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie. W dwa lata później, po spełnieniu wymaganych warunków i napisaniu pracy pt. "Itinerarium" Egerii w interpretacji Piotra Diakona (patrologia), uzyskał na tejże uczelni tytuł licencjata.

W 1983 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Nawarra w Pampelunie (Hiszpania). Napisał i obronił pracę doktorską pt. La noción de Apologetica segun Gardeil w 1985 r. Po powrocie do Polski podjął pracę jako referent w Sekretariacie Prymasa Polski, a jednocześnie rozpoczął wykłady z języka łacińskiego (1985-1989; 1992-1993) i następnie z teologii fundamentalnej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1986-1999). W 1987 r. został mianowany adiunktem na ASTK. W 1988 r. rozpoczął pracę we wspomnianym seminarium na stanowisku prefekta. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

W 1990 r. został skierowany jako kapelan Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Duszpasterz Polaków w ZSRR do Moskwy. W Moskwie zorganizował i założył College Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu. Został mianowany przez abp. Tadeusza Kondrusiewicza dziekanem tegoż College'u i wykładowcą teologii fundamentalnej (1991-92). W 1992 r., po zakończonej misji, wrócił do Polski na dawne stanowisko prefekta w seminarium duchownym. Ponadto prowadził zajęcia w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie; wykłady z teologii fundamentalnej na kursie katechetycznym w Łowiczu 1992-1993; wykłady z teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium w Łowiczu 1994-1995; 1996-1998; proseminarium w PWTW 1989-1990; 1996-1998; ćwiczenia z sakramentologii i eklezjologii w PWTW 1993-1998; seminarium z Teologii fundamentalnej 1993-1998. W 1994 r. został mianowany na stanowisko wicerektora WMSD w Warszawie. W 1995 r. wyjechał na rok do Moskwy, celem zebrania materiałów do pracy habilitacyjnej. Tam też przez rok uczestniczył w seminariach profesorskich w Instytucie Prawosławnym św. Andrzeja w Moskwie. (Żródło: episkopat.pl)

Czytaj więcej: Bp Tadeusz Pikus - biskupem drohiczyńskim

Drogi Księże Proboszczu Zbigniewie!

 

                 W dniu Twych imienin pragniemy Ci złożyć, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, najserdeczniejsze życzenia obfitości Łask i Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień życia oraz radości z pełnionej posługi kapłańskiej i wytrwałości w podążaniu drogą Bożą.

 

Życzymy samych radosnych pogodnych dni pełnych szczęścia, miłości, sił i zdrowia.

 

Niech zawsze otaczają Cię życzliwi i szczerzy ludzie.

 

Pielęgnuj w sobie dar kapłaństwa, a uśmiech, poczucie humoru, optymizm i entuzjazm niech Cię nigdy nie opuszczą!

 

Szczęść Boże!

 

Rada Parafialna  i Parafianie

 

 

Papież wyraża wdzięczność polskim księżom, którzy z poświęceniem pełnią swą posługę:

Tekst przesłania Papieża Franciszka do Biskupów Polskich

Drodzy Bracia w biskupstwie

Pozdrawiam każdego z was i Kościoły partykularne, które Pan powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za jego słowa, a zwłaszcza za zapewnienie mnie, że Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posługę.

Można powiedzieć, że spotykamy się w przeddzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Wszyscy nosimy w sercu tego Wielkiego Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji - jako kapłan, biskup i papież - dał nam świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i Jego Matce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi. Towarzyszy on nam z Nieba i przypomina, jak ważna jest komunia duchowa i duszpasterska między biskupami. Jedność pasterzy w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce o dobro wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka pewnej orientacji w codziennym podążaniu drogami Pana. Nikt i nic niech nie wprowadza podziałów między wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, aby budować jedność i pokój zakorzenione w miłości braterskiej i by wszystkim dać tego podnoszący na duchu przykład. Z pewnością postawa taka będzie owocna i da waszemu wiernemu ludowi moc nadziei.

Podczas naszych spotkań w minionych dniach otrzymałem potwierdzenie, że Kościół w Polsce ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej. Dzięki Bogu wierni w Polsce licznie uczestniczą w sakramentach, istnieją wartościowe inicjatywy w zakresie nowej ewangelizacji i katechezy, istnieje szeroka działalność charytatywna i społeczna, zadowalająca liczba powołań kapłańskich. Wszystko to sprzyja chrześcijańskiej formacji osób, praktykowaniu z motywacją i przekonaniem, gotowości laikatu i duchownych do aktywnej współpracy w strukturach kościelnych i społecznych.

Czytaj więcej: Papież wyraża wdzięczność polskim księżom, którzy z poświęceniem pełnią swą posługę:

DZIEŃ BABCI I DZIADKA w OPATRZNOŚCI

 Zdjęcia i film.

 

 

 

 

 

Koncert orkiestry dętej

 

19 stycznia o godzinie 13.00 gościliśmy w naszej parafii Zespół Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Orkiestra wykonała tradycyjne polskie kolędy tj: "Lulaj, że Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem, Gdy się Chrystus rodzi".

 

 

 

 

 

 

Więcej zdjęćKoncert orkiestry dętej

Jubileuszowy koncert

Dnia 18 stycznia bielski Chór Polskiej Pieśni Narodowej obchodził swój 20-ty jubileusz powstania. Koncert odbył się w BDK.

 

Umocnieni Duchem św. - bierzmowanie

podlasie24.pl/wiadomosci/diec.-drohiczynska/umocnieni-duchem-swietym-bierzmowanie-w-bielskiej-opatrznosci.html

W święto Dnia Chrztu Pańskiego 12 stycznia, pasterz naszej diecezji ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz udzielił sakramentu bierzmowania grupie 31 młodych osób. W uroczystości wzięli udział kapłani: ks. prof. Tadeusz Syczewski, ks. kan. Łukasz Gołębiewski, dziekan bielski ks. prał. Kazimierz Siekierko, ks. prał. Henryk Polak, ks. kan. Jacek Połowianiuk, ks. Antoni Kunicki, były dziekan ks. prał. Ludwik Olszewski, ks. kan. Dariusz Kujawa, ks. Adam Niewęgłowski, ks. prof. z KUL-u oraz gospodarz parafii ks. prał. Zbigniew Karolak.

Na wstępie Mszy św. dostojnego gości powitał proboszcz, rodzice młodzieży, a potem sama młodzież poprosiła ks. Biskupa o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

We słowie wstępnym Ksiądz Biskup nawiązał do obecnej dekoracji przy żłóbku: „Duże jest znaczenie udzielenia sakramentu bierzmowania w uroczystość Chrztu Jezusa Chrystusa, to w tym dniu stajecie się dojrzałymi chrześcijanami. Niech te siedem ogników oznaczające dary Ducha Świętego będą dla Was wskazówką w dalszym życiu dobrego chrześcijanina”.

W homilii zaś podkreślił znaczenie okresu chrześcijańskiego dojrzewania o wybieraniu drogi, jaką mają iść młodzi ludzie: „Wielu z Was zapewne jeszcze wybiera drogę życiową, którą mają podążać, czy jest to wybór szkoły, zawodu, a może duchowe powołanie.” Wyjaśnił też młodzieży, jak wielkim wsparciem może być dla nich Duch Święty, do którego mogą modlić się w trudnościach życia.

Na koniec Mszy św. rodzice bierzmowanych podziękowali za wielki dar udzielenia sakramentu od ks. bp. Antoniego Dydycza. Do sakramentu bierzmowania młodzież parafialna przygotowywała się przeszło rok, pod kierunkiem księdza proboszcza

/Link do galerii /

koresp. P. Boguszewski

Film z Orszaku Trzech Króli

Część 1:                                    Część 2:

   

ODDALIŚMY POKŁON DZIECIĄTKU BOŻEMU

I Bielski Orszak Trzech Króli dotarł do celu

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII


Dziękuję Wszystkim za pomoc w przygotowaniu i przejściu Orszaku

Bóg zapłać